Vojtova metoda

Reflexní lokomoce je terapeutický a diagnostický systém, který pomáhá dětem i dospělých pacientům s pohybovou poruchou. Reflexní lokomoce využívá pohybových vzorů, zapsaných na mozkové kůře, každé zdravé dítě tyto základní pohybové  vzorce rozvine zhruba do 15 měsíců.  Je důležité aby dítě prošlo celým vývojem správně, protože každá odchylka může ukázat nějaký nedostatek v pohybu, který se později projeví jako vadné držení nebo i větší porucha pohybu.

Podrobnější info: Vojtův princip